Aktivitets Centreret Ergoterapi

Kontaktpersoner

En række personer bidrager på forskellig vis til denne portal om Aktivitets Centreret Ergoterapi.

Herunder finder du en liste over personer, som kan kontaktes, hvis du har spørgsmål relateret til deres særlige viden.

Eva Ejlersen Wæhrens
Mette Søndergaard
Kristina Tomra Nielsen
Lone Beck
Cecilie von Bülow
Lone Decker

 


 

Eva Ejlersen Wæhrens

Eva Ejlersen Wæhrens

Ergoterapeut, MSc. ph.d.

Kontakt

eva.elisabet.waehrens@regionh.dk

Eva Ejlersen Wæhrens

Nuværende ansættelse

Ansat som seniorforsker ved ADL enheden, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og lektor ved Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi ved Syddansk Universitet.

Instruktør uddannelse

Blev uddannet AMPS instruktør i 2000.
Blev uddannet A-One instruktør i 2000.

Erfaringer med aktivitets-centreret praksis

Jeg har i mange år arbejdet med at styrke det aktivitets-centrerede perspektiv i dansk ergoterapi praksis igennem undervisning, supervision, kvalitetsudvikling, foredrag, udvikling af fagbøger og praksisnær forskning.

I mit forskningsarbejde arbejder jeg med at kvalificere centrale elementer i den ergoterapeutiske kliniske praksis. Jeg har blandt andet arbejdet med at kvalificere den ergoterapeutiske aktivitets-fokuserede og -baserede undersøgelse ved at udvikle ADL-Q og ADL-I. Begge redskaber fokuserer på at indsamle information om en borgers oplevelse af kvaliteten i egen aktivitetsudførelse. Jeg har påvist, at borgerens perspektiv på egen formåen, belyst igennem spørgeskema eller interview, repræsenterer et andet perspektiv end ergoterapeutens, baseret på observation. Konklusionen herpå er, at der altid bør indgå både selvrapportering og observation i den ergoterapeutiske undersøgelse.

I de senere år har jeg arbejdet med at illustrere, hvordan arbejdsprocesmodeller som OTIPM og standardiserede undersøgelsesredskaber som AMPS, ADL-Q og ADL-I kan implementeres i praksis. Jeg medvirker således til at udvikle ergoterapeutiske interventionsprogrammer, der sigter mod at forbedre ADL evnen blandt personer, som lever med kroniske tilstande. I programmet ”A Better Everyday Life (ABLE)”, som er bygget op omkring OTIPM, anvendes både selvrapportering og observation i vurderingsfasen, der opstilles mål samt interveneres i borgerens eget hjem ud fra den kompensatoriske model i OTIPM. Og i programmet ”ADAPT”, som på tilsvarende vis bygger på OTIPM, arbejdes med en kombination af model for uddannelse og undervisning og den kompensatoriske model i grupper af personer med kroniske tilstande.

Jeg brænder for ………..

At styrke aktivitetscentreret ergoterapi i klinisk praksis, og dermed medvirke til at borgere med behov for ergoterapi modtager ergoterapi af høj kvalitet. Jeg tror på, at ergoterapeuter, der har adgang til redskaber og metoder, der hjælper dem til at praktisere med udgangspunkt i fagets teoretiske og filosofiske grundlag, oplever en stærk fagidentitet og er i stand til at levere et vigtigt og unikt bidrag i en borgers forløb.

Profiler:

SDU: Link

Orcid: Link

Research gate: Link

 


 

Mette Søndergaard

Mette Søndergaard

MSc. OT

Kontakt

ergomette@yahoo.dk

Mette Søndergaard

Nuværende ansættelse

Freelance ergoterapeut siden 2001 og arbejder blandt andet sammen med Jobcentre og laver funktionsevnebeskrivelser, giver hjemmevejledning til personer med følger efter en skade i hjernen ud fra Servicelovens § 85, er konsulent, censor, underviser, samt udfører arbejdspladsvurderinger.

Instruktør uddannelse

Blev uddannet AMPS instruktør i 2000.
Blev uddannet ESI instruktør i 2009.
Desuden kalibreret i ACQ-OP og ACQ-SI i 2016.

Erfaringer med aktivitets-centreret praksis

Har arbejdet med AMPS og ESI i klinisk praksis som distriktsterapeut, som hjemmevejleder og som konsulent, både til vurdering, dokumentation og ved planlægning af intervention. Har AMPS og ESI testet i forskellige forskningsprojekter.

Jeg brænder for

Aktivitetscentreret ergoterapi, hvor vi er ude hos borgerne og arbejder sammen med dem for at kunne klare hverdagen.

Profiler

Hjemmeside: Link

 


 

Kristina Tomra Nielsen

Kristina Tomra Nielsen

MSc. OT og ph.d.

Kontakt

ktn@ucn.dk

Kristina Tomra Nielsen

Nuværende ansættelse

Ansat som lektor og studiekoordinator ved Ergoterapeutuddannelsen på University College Nordjylland (UCN).

Instruktør uddannelse

Blev uddannet AMPS instruktør i 2005.

Erfaringer med aktivitets-centreret praksis

Har arbejdet med både OTIPM og AMPS i klinisk praksis i hospitalspsykiatrien og har derud over erfaring med anvendelse af OTIPM, ADL-I og AMPS i diverse forskningsprojekter.

I mit ph.d. projekt har jeg arbejdet med at udvikle et ergoterapeutisk interventionsprogram, der sigter mod at forbedre ADL evnen blandt personer, som lever med kroniske tilstande. Programmet hedder ”A Better Everyday Life (ABLE 1.0)” og er bygget op omkring OTIPM. I programmet anvendes således både selvrapport og observation i vurderingsfasen, der opstilles mål samt interveneres ud fra den kompensatoriske model i OTIPM.

Jeg brænder for ………..

Aktivitetscentreret ergoterapi, hvor der praktiseres med udgangspunkt i fagets filosofiske grundlag. Jeg tror på, at vi som ergoterapeuter spiller en meget vigtig rolle for vores klienter og deres hverdagsliv. Jeg er optaget af hvordan praksis og teori kan forenes og dermed også hvordan undersøgelsesredskaber og interventioner udvikles, afprøves og senere implementeres i klinisk praksis.

Profiler:

UC Viden: Link

SDU: Link

Orcid: Link

Research gate: Link

 


 

Lone Bech

Lone Bech

OT og MSA

Kontakt

lbp@pha.dk

Lone Bech

Nuværende ansættelse

Ansat som lektor ved Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. Er i 2020 udlånt 40% til ergoterapien på Sjællands Universitetshospital – Roskilde og Køge Sygehus som ekstern konsulent

Instruktør uddannelse

Er under uddannelse til AMPS-instruktør, forventer dette afsluttet i løbet af 2020.

Erfaringer med aktivitets-centreret praksis

Har arbejdet med AMPS i klinisk praksis på sygehus, hvor jeg primært har arbejdet med indlagte medicinske patienter.

Jeg brænder for ………..

At tydeliggøre og formidle ergoterapiens unikke aktivitetscentreret fokus gennem vores handlinger i den ergoterapeutiske praksis. Jeg er optaget af at vi favner bredt med ergoterapi, så alle mennesker der oplever udfordringer med aktivitetsudførelse i hverdagslivet, møder ergoterapeuter der forener ergoterapiteori og praksis i deres undersøgelser og interventioner. Endelig har jeg en stolthed over et fag, der omfavner menneskers hverdagsliv.

Profiler:

UC Viden: Link

 


 

Lone Decker

Lone Decker

Lektor, M.Ed., Specialeergoterapeut Psykiatri

Kontakt

lode@kp.dk

Lone Decker

Nuværende ansættelse

Ansat som lektor ved Ergoterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Instruktør uddannelse

Blev uddannet AMPS instruktør i 2014.

Erfaringer med aktivitets-centreret praksis

Har undervist i aktivitetscentret ergoterapeutisk praksis indenfor det psykiatriske område og har erfaring med anvendelse af AMPS i forskningsprojekter.

Jeg brænder for ………..

Undervisning i og formidling af anvendelse af ergoterapi indenfor det psykiatriske område.

Profiler:

UC Viden: Link

Orcid: Link

Research gate: Link

 


 


Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb