Nyheder

 

Velkommen til
Aktivitets Centreret Ergoterapi

Denne portal er etableret med henblik på at informere om, udbrede og understøtte aktivitetscentreret ergoterapi.

En grundlæggende antagelse i ergoterapi er, at mennesket har behov for aktivitet i hverdagen – dvs. at være engageret i at gøre noget, som er meningsfuldt og relevant for det enkelte menneske. Det gælder både indenfor almindelig daglig levevis (ADL), uddannelse, arbejde og fritid. Det antages desuden, at meningsfuld aktivitet har betydning for menneskers sundhed, velvære og livskvalitet.

Ergoterapi har derfor til formål at fremme aktivitetsformåen, sundhed, velvære og livskvalitet for det enkelte menneske eller grupper af mennesker igennem involvering i meningsfuld aktivitet, både ved forebyggende, rehabiliterende og kompenserende indsatser.

På portalen finder du information og materialer om aktivitetscentrerede teorier og modeller og om aktivitetscentreret undersøgelse, målsætning, intervention og evaluering. Portalen er under opbygning og der vil løbende blive lagt mere information og materiale ud.

Vi håber, at ”Aktivitetscentreret ergoterapi” må være til inspiration og til nytte i arbejdet med at fremme aktivitet for de klienter, som du møder i dit virke som ergoterapeut.

 

ACE Aktivitets Centreret Ergoterapi
ACE Aktivitets Centreret ErgoterapiACE Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb