Reference: Fisher, A.G. & Marterella, A. (2019) Powerful practice: A model for authentic occupational therapy, Fort Collins, CO: Center for Innovative OT solutions.

OTIPM – Occupational Therapy Intervention Process Model

The Occupational Therapy Intervention Process Model er en model for den ergoterapeutisk arbejdsproces udviklet af den amerikanske professor i ergoterapi Anne Fisher. Modellen blev første gang præsenteret i 1998 på den amerikanske ergoterapi konference, hvor Anne Fisher var udpeget til at holde årets Eleanor Clarke Slagle forelæsning. Siden er modellen løbende videreudviklet. OTIPM modellen, som præsenteres her på siden, er den seneste version fra 2019 oversat til dansk af Anne Fisher i samarbejde med Eva Ejlersen Wæhrens, Kristina Tomra Nielsen, Lone Decker og Mette Søndergaard i oktober 2019. Modellen er baseret på en top-til-bund tilgang med fokus på klienten og dennes aktivitetsudførelse igennem hele processen. Modellen beskriver den ergoterapeutiske arbejdsproces i tre overordnede faser; vurdering- og målsætning, intervention og revurdering.

I vurderingsfasen gennemføres undersøgelse af klientens aktivitetsudførelse baseret på selvrapport og observation, ligesom graden af diskrepans mellem disse to perspektiver afgøres. Resultater fra vurderingsfasen udgør grundlaget for drøftelser med klienten om målsætning og mulig intervention.

I OTIPM findes fire modeller for ergoterapeutisk intervention; den kompensatoriske model, model for uddannelse og undervisning, den erhvervende model for aktivitetsbaseret færdighedstræning og den genopbyggende model for forbedring af kropsfunktioner og andre klientmæssige elementer. Modellerne kan anvendes enkeltvis eller i kombination.

I revurderingsfasen afgøres det, om der er sket en forandring i forhold til; kvaliteten af klientens observerede aktivitetsudførelse; graden af diskrepans mellem det observerede og selvrapporterede perspektiv; tilfredshed med aktivitetsudførelsen; grad af deltagelse i samfundet og/eller målopnåelse.


Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb