Assessment of Motor and Proces Skills

AMPS – Assessment of Motor and Proces Skills

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) er udviklet til måling af observeret ADL evne indenfor såvel PADL som IADL. AMPS måler kvaliteten af klientens motoriske og procesmæssige udførelse af ADL opgaverne i forhold til effektivitet, sikkerhed, selvstændighed og anstrengelse. Resultatet af testen kan fortolkes ift hvor kompetent klienten er, samt om klientens ADL evne er alderssvarende. Resultatet kan derfor anvendes til at sammenligne klientens ADL evne med andres, samt måle om klientens ADL evne forandres over tid, eksempelvis før og efter rehabilitering.

AMPS kan anvendes til vurdering af ADL evnen hos næsten alle personer herunder også raske. Klienter med udviklingsmæssige forstyrrelser, neurologiske, kognitive, medicinske eller muskuloskeletale lidelser kan testes, så længe de er indstillede på eller har behov for at udføre ADL opgaver og er fortrolig med opgaverne. Personer i næsten alle aldre kan undersøges, i det AMPS er standardiseret for aldersgruppen mellem 3 – 103 år.

Testen indledes med et uformelt interview for sammen at finde tre til fem relevante og udfordrende ADL opgaver, hvorefter klienten vælger mindst to, som vedkommende er villig til at udføre. Da AMPS anvendes internationalt og i meget forskellige kulturer inkluderer testen standardiserede ADL opgaver i forskellig sværhedsgrad, knyttet til forskellige kulturer. At klienten selv vælger opgaverne, er baseret på den antagelse, at aktivitetsudførelsen påvirkes af den betydning, det har for klienten at kunne varetage disse. Opgaverne skal være velkendte, have aktuel eller fremtidig relevans for klientens hverdag og denne skal have tidligere erfaring med at udføre dem. AMPS er således et klientcentreret redskab. Når klienten har valgt opgaver, gennemgår terapeuten detaljerne i opgaven sammen med klienten, sikrer sig at denne er bekendt med de fysiske rammer for at udføre opgaven og de genstande, der skal anvendes, og opsummerer herefter den endelige aftale. Denne procedure gennemføres umiddelbart før hver ny opgave. Efter observationen scores kvaliteten af de 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder for hver opgave på en 4-delt ordinal skala, hvor kriteriet for høje scores er kompetente færdigheder. AMPS er således et kriteriebaseret redskab.

Efter scoring anvendes AMPS computer software (OTAP) til at konvertere ordinale data til lineære målinger baseret på Rasch statistik. Målingerne bliver justeret af computer programmet, så der tages højde for, hvor svær opgaven er og hvor hårdt den kalibrerede terapeuten bedømmer. Udførelse af AMPS testen forudsætter fem dages kalibreringskursus for ergoterapeuter. Udførelse af AMPS testen forudsætter, at terapeuten har gennemført et engelsk online kursus, inklusiv kalibrering.

 

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb