Reference: Fisher, A.G. & Marterella, A. (2019) Powerful practice: A model for authentic occupational therapy, Fort Collins, CO: Center for Innovative OT solutions.

TMO – Transactional Model of Occupation

Anne Fisher og Abbey Marterella har udviklet modellen ”The Transactional Model of Occupation” (TMO) for at illustrere kompleksiteten i aktivitet.

Modellen har fokus på person-kontekst sammenhængen og præsenterer aktivitet som et respons på situationsbestemte elementer. Den er udviklet for at understøtte ergoterapeuters ræsonnering om, hvordan aktivitetsmæssige og situationsbestemte elementer dynamisk påvirker hinanden og derfor ikke kan undersøges isoleret. Ligeledes er modellen udviklet for at give ergoterapeuter en begrebsmodel for deres unikke ekspertiseområde: aktivitet.

I modellen indgår både aktivitetsmæssige og situationsbestemte elementer. De aktivitetsmæssige elementer omfatter aktivitetsudførelse, aktivitetsoplevelse og deltagelse. De situationsbestemte elementer omfatter tidsmæssige, sociokulturelle, geopolitiske, omgivelsesmæssige, opgavemæssige og klientmæssige elementer. Modellen illustrerer samspillet mellem aktivitetsmæssige og situationsmæssige elementer, og mellem situationsbestemte elementer indbyrdes.

Modellen er oversat til dansk af Anne Fisher i samarbejde med Eva Ejlersen Wæhrens, Kristina Tomra Nielsen, Lone Decker og Mette Søndergaard.


Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb