Evaluation of Social Interaction

Evaluation of Social Interaction (ESI)

Formål:

At evaluere den overordnede kvalitet af en persons sociale interaktion gennem observation af naturlige sammenhænge med kendte/typiske sociale partnere.

ESI kan anvendes til at:

 • Observere en person, når denne er sammen med faste sociale partnere i relevante sociale interaktioner. Antallet af sociale interaktioner er ubegrænset.
 • Måle til hvilket niveau personens sociale interaktion er høflig, respektfuld, rettidig, relevant og moden.
 • Score kvaliteten af 27 social interaktions udførelses færdigheder og indtaste råscorerne i OTAP software program.
 • Fremme aktivitets-fokuseret dokumentation og aktivitets-baseret intervention.
 • Re-observere personen for at dokumentere en eventuel ændring af kvaliteten i den sociale interaktion.

Karakteristika:

 • ESI kan benyttes til alle fra 2 år og opefter.
 • ESI er et relevant redskab at anvende til personer, som har eller er i risiko for at få udfordringer med sociale interaktioner og/eller adfærd i sociale sammenhænge. ESI kan også bruges til at evaluere raske personer.
 • Resultater fra ESI observation kan tolkes fra såvel et kriterie- som et normbaseret perspektiv.
 • De analyserede resultater kan benyttes til at dokumentere overordnet udgangspunkt ift. kvaliteten i den sociale interaktion, udbyttet af den ergoterapeutiske intervention og eventuel forandring over tid i kvaliteten af den sociale interaktion.
 • ESI kan administreres indenfor 1 time.
 • ESI kan benyttes i alle relevante og kendte omgivelser.
 • ESI er udviklet ved brug af many-facet Rasch analyse metoder.
 • ESI er standardiseret på et internationalt sample på 14 791 personer, både raske og personer med diagnoser.

Hvad ESI ikke kan:

 • ESI kan ikke anvendes til at afdække de underliggende neuromuskulære, biomekaniske, kognitive eller psykosociale dysfunktioner (f.eks. hukommelse).

Hvem kan administre ESI?

 • For valid og reliable brug af ESI forudsættes, at man er uddannet ergoterapeut, har deltaget i et ESI trænings kursus og efterfølgende er kalibreret som en valid og reliabel ESI tester.

Assessment of Compared Qualities – Social Interaction (ACQ-SI)

 • Måler eventuel uenighed/diskrepans mellem en persons selvrapporterede kvalitet i den sociale interaktion og hvad ergoterapeuten har observeret.
 • Efter hver observation udfører ergoterapeuten et standardiseret interview ud fra en guide, hvilket ikke må tage mere end 5-10 minutter.
 • Efter endt observation og interview scores svarene og indtastes i OTAP software program.

Karakteristika:

 • Anvendes til alle over 3 år, uanset diagnose.
 • Lærer om personens perspektiv på sin deltagelse i social interaktion.
 • Standardiseret på et internationalt sample på mere end 1200 personer.

Hvem kan administre ACQ-SI?

 • For valid og reliable brug af ACQ-SI forudsættes, at man er uddannet ergoterapeut, har gennemført et ACQ-SI online kursus og efterfølgende er kalibreret som en valid og reliabel ACQ-SI tester.

 


Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb