Selvrapportering

Den ergoterapeutiske undersøgelse indledes med selvrapportering, hvor ergoterapeuten indhenter oplysninger om;

  • arten af aktivitetsproblemer – hvilke typer opgaver, klienten oplever problemer med
  • omfanget af aktivitetsproblemer – klientens oplevelse af aktuel aktivitetsformåen
  • kvaliteten i aktivitetsudførelsen – om klienten oplever at udførelsen kan foregå sikkert, selvstændigt, tidsmæssigt og rummeligt velorganiseret, samt fysisk upåvirket.
  • faktorer, der påvirker aktivitetsudførelsen – fx problemstillinger i relation til personen (fx kapacitet, motivation, erfaring), opgaven (sværhedsgrad) eller omgivelserne (fysiske eller sociale), som klienten oplever influerer på udførelsen.

Det kan gøres igennem et interview, eller i nogle tilfælde ved udlevering af et spørgeskema.

Oversigt og links til underkapitler


Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb