Observation

Den ergoterapeutiske undersøgelse indledes med selvrapportering (spørgeskema eller interview), hvor ergoterapeuten får afklaret om klienten oplever aktivitetsproblemer, arten og omfanget af disse, samt indhenter oplysninger om personens oplevelse af kvaliteten i udførelse og faktorer der påvirker.

Næste skridt i den ergoterapeutiske undersøgelsesproces er at observere klienten, mens denne er i aktivitet dvs. mens klienten udfører en eller flere relevante og meningsfulde gøremål, som denne har angivet som udfordrende.

Formålet er at indhente observations-baserede oplysninger om;

  • omfanget af aktivitetsproblemer – klientens aktuelle observerede aktivitetsformåen
  • kvaliteten i aktivitetsudførelsen – om klienten udfører opgaven sikkert, selvstændigt, tidsmæssigt og rummeligt velorganiseret, samt fysisk upåvirket.
  • faktorer, der påvirker aktivitetsudførelsen – fx problemstillinger i relation til personen (fx kapacitet, motivation, erfaring), opgaven (sværhedsgrad) eller omgivelserne (fysiske eller sociale), som ergoterapeuten observerer influerer på udførelsen.

Oversigt og links til underkapitler


Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb