Undersøgelse

Den aktivitetscentrerede ergoterapeutiske arbejdsproces indledes altid med en undersøgelse af klientens aktivitetsproblemer. Aktivitetsproblemer refererer bredt til problemer med at udføre, varetage, være involveret og/eller engageret i relevante, betydningsfulde og nødvendige gøremål/opgaver i hverdagen – kort sagt, problemer med at gøre det, som har betydning og relevans for klienten at kunne gøre.

Den aktivitetscentrerede ergoterapeutiske undersøgelse har flere formål, herunder afklaring af:

  • arten af aktivitetsproblemer – hvilke typer opgaver, klienten har problemer med
  • omfanget af aktivitetsproblemer – klientens aktuelle aktivitetsformåen
  • kvaliteten i aktivitetsudførelsen – hvorvidt udførelsen kan foregå sikkert, selvstændigt, tidsmæssigt og rummeligt velorganiseret, samt fysisk upåvirket.
  • faktorer, der påvirker aktivitetsudførelsen – identifikation af problemstillinger i relation til personen (fx kapacitet, motivation, erfaring), opgaven (sværhedsgrad) eller omgivelserne (fysiske eller sociale), som influerer på udførelsen.

Undersøgelse er et centralt element i den ergoterapeutiske arbejdsproces, idet resultaterne danner grundlag for at målrette og justere den ergoterapeutiske intervention. Det er derfor vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til kvalificeret undersøgelse af klientens aktivitetsproblemer, hvis interventionen skal blive effektiv.

Oversigt og links til underkapitler

METODER
Selvrapportering Observation

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb