Self-Assessment of Modes Questionnaire – Version II

Dansk version (D-SAMQ)

Self-Assessment of Modes Questionnaire (SAMQ) er udviklet til at gøre ergoterapeuter bevidste om, hvilke modi de overordnet foretrækker at anvende i terapeutiske relationer. Redskabet indeholder 20 korte casebeskrivelser med hver et praksisdilemma, som ergoterapeuten skal forholde sig til. Der er i alt seks svarmuligheder til hvert af de 20 casebeskrivelser.
Svarmulighederne afspejler de seks modi fra IRM-modellen (advokerende, samarbejdende, indfølende, opmuntrende, instruerende og problemløsende). Når ergorterapeuten har forholdt sig til de 20 cases, kan besvarelserne opgøres ved hjælp af en scoringsnøgle.
Herved fremkommer en profil over ergoterapeutens terapeutiske stil, som afspejler, i hvilken grad ergoterapeuten foretrækker at anvende de forskellige modi i terapeutiske relationer.
SAMQ er oversat til dansk (D-SAMQ) efter internationale retningslinjer. Den danske version er efterfølgende testet for indholdsvaliditet (herunder kulturel tilpasning), samt intrarater reliabilitet.

 

D-SAMQ

 

D-SAMQ scoringsnøgle

Marc Sampedro Pilegaard , Thivya Sithamparanathan , Kristina Tomra Nielsen , Renee Taylor & Eva Ejlersen Waehrens (2020): Danish translation, cultural adaptation and initial validation of the Self- Assessment of modes questionnaire (D-SAMQ), Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 10.1080/11038128.2020.1817543

Marc Sampedro Pilegaard, Kristina Tomra Nielsen, Anette Enemark Larsen, Eva Ejlersen Wæhrens. Validity and reliability of the Danish version of the Self-Assessment of Modes Questionnaire. Submittet for publication.


Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb