Aktivitets Centreret Ergoterapi

Kontaktpersoner

En række personer bidrager på forskellig vis til denne portal om Aktivitets Centreret Ergoterapi.

Herunder finder du en liste over personer, som kan kontaktes, hvis du har spørgsmål relateret til deres særlige viden.

Eva Ejlersen Wæhrens
Kristina Tomra Nielsen

 


 

Eva Ejlersen Wæhrens

Eva Ejlersen Wæhrens

Ergoterapeut, MSc. ph.d.

Kontakt

eva.elisabet.waehrens@regionh.dk

Eva Ejlersen Wæhrens

Nuværende ansættelse

Ansat som professor i ergoterapi ved Aktivitetscentreret ergoterapi, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og ved Forskningsgruppen for Aktivitetsvidenskab, Brugerperspektiver og Borgernære indsatser ved Syddansk Universitet.

Instruktør uddannelse

Blev uddannet AMPS instruktør i 2000.
Blev uddannet A-One instruktør i 2000.

Erfaringer med aktivitets-centreret praksis

Jeg har i mange år arbejdet med at styrke det aktivitets-centrerede perspektiv i dansk ergoterapi praksis igennem undervisning, supervision, kvalitetsudvikling, foredrag, udvikling af fagbøger og praksisnær forskning.

I mit forskningsarbejde arbejder jeg med at kvalificere centrale elementer i den ergoterapeutiske kliniske praksis. Jeg har blandt andet arbejdet med at kvalificere den ergoterapeutiske aktivitets-fokuserede og -baserede undersøgelse ved at udvikle ADL-Q og ADL-I. Begge redskaber fokuserer på at indsamle information om en borgers oplevelse af kvaliteten i egen aktivitetsudførelse. Jeg har påvist, at borgerens perspektiv på egen formåen, belyst igennem spørgeskema eller interview, repræsenterer et andet perspektiv end ergoterapeutens, baseret på observation. Konklusionen herpå er, at der altid bør indgå både selvrapportering og observation i den ergoterapeutiske undersøgelse.

I de senere år har jeg arbejdet med at illustrere, hvordan arbejdsprocesmodeller som OTIPM og standardiserede undersøgelsesredskaber som AMPS, ADL-Q og ADL-I kan implementeres i praksis. Jeg medvirker således til at udvikle ergoterapeutiske interventionsprogrammer, der sigter mod at forbedre ADL evnen blandt personer, som lever med kroniske tilstande. I programmet ”A Better Everyday Life (ABLE)”, som er bygget op omkring OTIPM, anvendes både selvrapportering og observation i vurderingsfasen, der opstilles mål samt interveneres i borgerens eget hjem ud fra den kompensatoriske model i OTIPM. Og i programmet ”ADAPT”, som på tilsvarende vis bygger på OTIPM, arbejdes med en kombination af model for uddannelse og undervisning og den kompensatoriske model i grupper af personer med kroniske tilstande.

Jeg brænder for ………..

At styrke aktivitetscentreret ergoterapi i klinisk praksis, og dermed medvirke til at borgere med behov for ergoterapi modtager ergoterapi af høj kvalitet. Jeg tror på, at ergoterapeuter, der har adgang til redskaber og metoder, der hjælper dem til at praktisere med udgangspunkt i fagets teoretiske og filosofiske grundlag, oplever en stærk fagidentitet og er i stand til at levere et vigtigt og unikt bidrag i en borgers forløb.

Profiler:

SDU: Link

Orcid: Link

Research gate: Link

 


 

Kristina Tomra Nielsen

Kristina Tomra Nielsen

MSc. OT og ph.d.

Kontakt

ktn@ucn.dk

Kristina Tomra Nielsen

Nuværende ansættelse

Ansat som lektor ved Ergoterapeutuddannelsen på University College Nordjylland (UCN)

Instruktør uddannelse

Blev uddannet AMPS instruktør i 2005.

Erfaringer med aktivitets-centreret praksis

Har arbejdet med både OTIPM og AMPS i klinisk praksis i hospitalspsykiatrien og har derud over erfaring med anvendelse af OTIPM, ADL-I og AMPS i diverse forskningsprojekter.

I mit ph.d. projekt har jeg arbejdet med at udvikle et ergoterapeutisk interventionsprogram, der sigter mod at forbedre ADL evnen blandt personer, som lever med kroniske tilstande. Programmet hedder ”A Better Everyday Life (ABLE 1.0)” og er bygget op omkring OTIPM. I programmet anvendes således både selvrapport og observation i vurderingsfasen, der opstilles mål samt interveneres ud fra den kompensatoriske model i OTIPM.

Jeg brænder for ………..

Aktivitetscentreret ergoterapi, hvor der praktiseres med udgangspunkt i fagets filosofiske grundlag. Jeg tror på, at vi som ergoterapeuter spiller en meget vigtig rolle for vores klienter og deres hverdagsliv. Jeg er optaget af hvordan praksis og teori kan forenes og dermed også hvordan undersøgelsesredskaber og interventioner udvikles, afprøves og senere implementeres i klinisk praksis.

Profiler:

UC Viden: Link

Orcid: Link

Research gate: Link

 


 


Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb