25 år med AMPS i Danmark

02.10.2018

I år er på mange måder et særligt år, når det gælder AMPS i Danmark. For det første er det i år 25 år siden, at det allerførste AMPS kursus blev afholdt i Danmark, nærmere bestemt i Kerteminde. Dengang var det Anne Fisher selv, der sammen med vores svenske kollega Birgitta Bernspång, underviste de allerførste kursister. På det tidspunkt var det fortsat forskningsversioner af redskabet og manualen, der blev præsenteret, og der var hverken software eller krav om kalibrering.

Det næste kursus i 1994 blev afholdt i ETFs kursuslokaler i kælderen i København. På kurset i 1996, hvor jeg samtidig overtog rollen som AMPS koordinator i Danmark fra Hans Jørgen Bendixen, kom der krav til kalibrering og det første software så dagens lys – på floppy disks. Endnu et kursus blev afholdt i 1997, hvorefter den internationale AMPS organisation meldte ud, at hvis vi fortsat ville have kurser i Danmark, måtte vi få uddannet instruktører.

Jeg begyndte derefter selv instruktør uddannelsen i 1998, og Mette Søndergaard i 1999, hvilket betød, at vi fra 2000 kunne udbyde AMPS kurser på dansk. Derefter tog antallet af kurser fart (figur 1), hvorfor vi måtte uddanne endnu en instruktør, Kristina Tomra Nielsen, fra 2003.

Da Kristina blev ansat ved Ergoterapeutuddannelsen i Ålborg (UCN) fik vi kort efter forespørgsel fra skolen om at implementere AMPS kurserne i grunduddannelsen. Efter en del forberedelser blev AMPS indført som en obligatorisk del på UCN fra 2010. Senere ønskede Ergoterapeutuddannelsen i København (KP) at følge trop, hvorfor Lone Decker begyndte uddannelsen til AMS instruktør. Fra 2015 har AMPS derfor også været en del af grunduddannelsen på KP, dog som valgfag.

Det andet som gør året 2018 til noget specielt for AMPS i Danmark er, at vi kan fejre AMPS kursus nr. 100 !! Det gør vi, når det næste kursus på KP afvikles i uge 44. Det betyder, at der er uddannet mange AMPS kalibrerede ergoterapeuter i Danmark. Jeg har endnu ikke tallene for i år, men pr. 31/12-2017 havde 2.989 danske ergoterapeuter/studerende været på kursus. Heraf er 2.737 (91.6%) kalibrerede AMPS testere, mens de resterende 252 kursister enten ikke har indsendt data (203; 6.8%) eller ikke er lykkedes med kalibreringen (49; 1.6%). Det må siges at være en meget lille andel.

Det er glædeligt at se den store udbredelse af AMPS i Danmark. Det må opfattes som et tegn på, at det er et redskab, som ergoterapeuter i praksis finder relevant og meningsfuldt at anvende i forbindelse med de borgere og opgaver, der knytter sig til dansk ergoterapi praksis. Samtidig er det en fornøjelse at se, at brugen af AMPS i dansk ergoterapi forskning også vokser. Alt i alt en udvikling som bliver spændende at følge fortsat.

 

Nyhedsarkiv

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb