Status fra CIOTS om AMPS kurser

08.12.2020

Jeg og mine instruktørkolleger deltog i september i et on-line møde med ledelsen fra CIOTS og instruktørkolleger fra hele verden.

Situationen er stadig alvorlig. Der har ikke været det antal deltagere på online kurset, som vi havde håbet, og personalet i CIOTS er derfor reduceret til et minimum. Det betyder, at de kun kan løse et absolut minimum af opgaver. De prioriterer derfor drift på AMPS online kurset og kalibrering af deltagere på disse, samt vedligeholdelse af software.

En reetablering af fysiske kurser vil kræve en omlægning af disse, så de bygger på samme kalibreringsproces som online kurset og dermed bliver mindre personalekrævende hos CIOTS.

Imidlertid er der ikke lige nu ressourcer til at tilrettelægge en sådan ændring af kurset. Derfor er det vigtigt, at alle, som har mulighed for det, tager online kurset og støtter op om at få CIOTS igennem denne kritiske tid. Kun på den måde kan vi håbe at kunne reetablere muligheden for de fysiske kurser og for at bevare AMPS som et ergoterapeutisk redskab for fremtiden.

Vi håber at I vil støtte op.

 

På AMPS instruktørgruppens vegne
Eva Wæhrens
AMPS koordinator

Nyhedsarkiv

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Aktivitets Centreret Ergoterapi

Programmeret og hosted af nordicweb